Služby


Daňová evidence (Brno a okolí)

Nezáleží na tom, zda máte hodně nebo málo dokladů nebo v jakém oboru podnikáte.
Pokud jste neradi zasypáni "hromadou papírů", my Vám pomůžeme.
Daňová evidence zahrnuje:

 • kompletní zpracování a vedení daňové evidence
 • zpracování postupu účtování
 • zpracování daňového přiznání k DPH, dani z příjmu silniční dani a dani z nemovitosti
 • zpracování přehledu pro zdravotní pojišťovnu
 • zpracování přehledu pro Okresní správu sociálního zabezpečení

 

 

Objednat tuto službu

Další služby:

Máte zájem o jiné služby? Kontaktujte nás a něco vymyslíme:)
29. 10. 2020
Ošetřovné a kompenzační bonus pro OSVČ

Ošetřovné

Také nyní na podzim mohou podnikatelé, kteří kvůli současným opatřením nemohou pokračovat ve své činnosti, požádat o ošetřovné. Na něj mají nárok OSVČ, jež kvůli uzavření škol pečují o děti nebo o osobu, která je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost), a které přijatá opatření znemožnila využívat nějaké sociální služby.

Dále o toto ošetřovné mohou požádat podnikatelé, kteří pečují o nezaopatřené dítě nejvýše do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I.

Výše ošetřovného bude činit 400 Kč na den a OSVČ si o něj budou moci požádat prostřednictvím interaktivního formuláře, který bude zveřejněn na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Kompenzační bonus

Náhradu jako na jaře by také měli dostat OSVČ a společníci malých s. r. o., kteří kvůli současným nařízením museli uzavřít své podnikání. Výše náhrady by měla činit 500 Kč na den a žádat o ni podnikatelé budou moci na místně příslušném finančním úřadě prostřednictvím formuláře. Návrh zákona musí ještě schválit parlament a podepsat prezident.

Pro OSVČ platí, že musí mít aktivní živnostenské oprávnění k 5. říjnu 2020, případně přerušenou činnost po 12. březnu 2020 (a toto přerušení k 5. říjnu 2020 trvalo). U malých s. r. o. jde o firmy s maximálně dvěma společníky anebo o rodinnou s. r. o. O kompenzační bonus si budou moci požádat za určitých podmínek i tzv. dohodáři (lidé pracující na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti).

Nárok na kompenzaci vzniká za každý den, kdy bylo podnikání zakázáno či omezeno, a to v období od 5. října do 4. listopadu 2020 s možností prodloužení. Celkem za tuto dobu tak podnikatelé mohou požádat o 15 000 Kč.

Na rozdíl od jarních měsíců nebude rozhodující souběh se zaměstnáním, ale pouze hlavní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září v těchto oborech:

 • provozování restauračních zařízení a barů,
 • provozování hudebních, tanečních, herních a jiných společenských klubů a diskoték,
 • pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních či filmových představení,
 • pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin,
 • provozování cirkusů a varieté,
 • pořádání poutí a podobných tradičních akcí,
 • pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí,
 • pořádání veletrhů,
 • provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť či wellness zařízení,
 • provozování zoologických zahrad,
 • provozování muzeí, galerií, výstav, hradů, zámků a dalších historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.

O kompenzaci budou moci požádat také podnikatelé, kteří jsou na uzavřené obory přímo navázáni, a zákaz jejich činnosti tak zásadně ovlivní také jejich podnikání (typicky se jedná o dodavatele uzavřených služeb).

Podmínkou je omezení této dodavatelské činnosti o nejméně 80 % za rozhodné období od června do září 2020. Současně platí, že tato činnost musí být pro dodavatele hlavním příjmem obživy, která se nedá nijak nahradit.

Žádat o kompenzační bonus půjde opět nejdéle dva měsíce po skončení bonusového období, a to jak osobním podáním na finančním úřadě či datovou schránku, tak i e-mailem. Bude stačit čestné prohlášení o splnění zákonných podmínek.