Služby


Daně a daňová přiznání

Je-li pro Vás daňový systém nepřehledný a ne příliš jednoduchý, máme pro Vás řešení.
Navrhneme nejlepší způsob daňové optimalizace, dohlédneme na včasné podání daňového přiznání, na správnost veškerých údajů a doložení veškerých podkladů.
Nabízíme Vám zpracování všech daní. Daně zpracováváme v softwaru od firmy Atlas Consulting.

 

  • zpracování všech daní
  • souhrné hlášení k dani DPH
  • vyúčtování daně z příjmu fyzických osob

 

Objednat tuto službu

Další služby:

Máte zájem o jiné služby? Kontaktujte nás a něco vymyslíme:)
27. 2. 2021
Nový zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021

Nárok na kompenzační bonus pro rok 2021 se bude testovat 50% poklesem příjmů. Výše bonusu může dosahovat až 1.000 Kč denně. Nový zákon zatím upravuje dvě bonusová období – únor a březen 2021.


 

Nový zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021 upravuje kompenzační bonus pro období od 1. 2. do (zatím) 31. 3. 2021. Jedná se již o třetí zákon upravující kompenzační bonus. Kompenzační bonus 2021 se vrací ke koncepci kompenzačního bonusu jaro 2020 (pro období od 12. 3. do 8. 6. 2020) v tom smyslu, že nárok na kompenzaci v podstatě zakládá ohrožení zdraví či omezení související se současnou mimořádnou situací.

Oproti bonusu označovaného jako kompenzační bonus podzim 2020 (pro období od 5. 10. 2020 do 15. 2. 2021) tedy nárok na kompenzační bonus 2021 může vzniknout i v případech, kdy omezení přímo nesouvisí s bezprostředním zákazem či omezením činnosti vyhlášeným z důvodu současné mimořádné situace.

Oproti kompenzačnímu bonusu jaro 2020 je však v případě kompenzačního bonusu 2021 nutné splnit určité podmínky, aby kompenzační bonus nenáležel osobám, u kterých má současná situace jen malé ekonomické dopady. V tomto směru je kompenzační bonus 2021 podobný kompenzačnímu bonusu podzim 2020, i když se nárok na bonus testuje jinak, a to 50% poklesem příjmů.

Kdo může žádat o kompenzační bonus 2021?

Okruh osob, které o kompenzační bonus 2021 mohou žádat, je stejný jako u předchozích kompenzačních bonusů – OSVČspolečníci malých či rodinných s. r. o. (stejně jako u předchozích bonusů se musí jednat o společnost s ručením omezeným s maximálně dvěma společníky či o společníky z jedné rodiny) a „dohodáři“.

Výše bonusu může dosahovat až 1.000 Kč denně. Zákon zatím upravuje dvě bonusová období – únor a březen 2021, a výše bonusu za tato období tedy může dosáhnout až 59.000 Kč (28 + 31 dnů), pokud by za 01/2021 došlo k poklesu měsíčního příjmu alespoň o 28.000 Kč a za 02/2021 alespoň o 31.000 Kč.

V případě „dohodářů“ výše bonusu zůstává 500 Kč denně. Novinkou je bonus pro OSVČ či společníky s. r. o. účastných nemocenského pojištění, kterým může bonus náležet nikoli z důvodu poklesu příjmů, ale z důvodu nařízené karantény či izolace. Výše tohoto bonusu činí 500 Kč za každý den karantény.

Nárok na kompenzační bonus se vylučuje s jinými dotačními programy. Výjimku bude mít pouze program Antivirus a program na podporu nájemného či jiné obdobné programy. Teprve připravované dotace budou nárok na bonus vylučovat.

Stejně jako tomu bylo u podzimního kompenzačního bonusu, není na závadu, když je žadatel o bonus účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec (musí však splnit podmínku testu příjmů z významně omezené činnosti).