Ceník

o nas
ÚČETNICTVÍ
úč. položka v peněžním, účetním deníku - bez přípravy nebo komplikovaná40 Kč za položku
úč.položka v peněžním, účetním deníku - připravena, jednoduchá35 Kč za položku
účetní paušál od 1 do 40 položek měsíčně 2 000 Kč/měsíc
účetní paušál od 41 do 100 položek měsíčně 3 000 Kč/měsíc
účetní paušál od 101 do 200 položek měsíčně 5 000 Kč/měsíc
účetní paušál od 201 do 300 položek měsíčně 7 000 Kč/měsíc
účetní paušál od 301 do 400 položek měsíčně 9 000 Kč/měsíc
účetní paušál od 401 do 500 položek měsíčně 12 000 Kč/měsíc
účetní paušál od 501 do 600 položek měsíčně 15 000 Kč/měsíc
účetní paušál od 601 do 700 položek měsíčně 20 000 Kč/měsíc
účetní paušál od 701 a více měsíčně dohodou
zastupování klienta - jednorázová plná moc 700 Kč/hod.
zastupování klienta - roční paušál - dlouhodobá plná moc 4 000 Kč/rok
vyúčtování služební cesty - tuzemsko 150 Kč/1 cesta
vyúčtování služební cesty - zahraničí 250 Kč/1cesta
rekonstrukce účetnictví 40 Kč/položka
účetní závěrka, přílohy, podklady DPFO/DPPO1měs. paušál/měs. průměr
účetnictví v konkurzu 700 Kč/hod.
MZDOVÁ EVIDENCE
zaměstnanec v hl. prac.poměru 250 Kč/zam.
zaměstnanec na dohodu 150 Kč/zam.
mimoevidenční stav (mat. dovolená, voj. služba) 150 Kč/zam.
přihlášení zaměstnance (SZ, ZP, evidence) 200 Kč/zam.
odhlášení zaměstnance ( SZ, ZP, evidence ) 200 Kč/zam.
konzultace pracovní smlouvy 300 Kč/zam.
zastupování na kontrolách 700 Kč/započ. hod.
ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ - podklady zprac. od účetní
přiznání k silniční dani 300 Kč/automobil
přiznání k dani z přidané hodnoty 500 Kč/ks
přiznání k dani z přidané hodnoty - kontrolní hlášení500 Kč/ks
podklad pro přiznání k dani z příjmů práv. osob vč. příloh od 4 000 Kč/kus
podklad pro přiznání k dani z příjmů fyz. osob typ B od 2 000 Kč/kus
podklad pro přiznání k dani z příjmu fyz. osob typ A od 1 000 Kč/kus
přiznání k dani z nemovitosti od 5 000 Kč/kus
přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí 3 000 Kč/kus
přehled o příjmech a výdajích pro soc. zabezpečení 750 Kč/kus
přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojištění 750 Kč/kus
příloha účetní závěrky od 1 000 Kč/kus
EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A ORGANIZAČNÍ PORADENSTVÍ
ekonomické, finanční a organizační poradenství 700 Kč/započ. hod.
ostatní služby nad rámec účetnictví a výše uvedených položek 700 Kč/započ. hod.
znalecký posudek - ocenění společnosti dohodou

Individuální požadavky Vám rádi naceníme.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

11. 2. 2015
Podmínky pro roční zúčtování

O roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění je možno požádat vždy pouze posledního plátce daně (zaměstnavatele) v daném roce. Jestliže již neexistuje (ani nemá právního nástupce), pak může poplatník o roční zúčtování požádat přímo svého správce daně – tedy místně příslušný finanční úřad (nebo si podá přiznání).
 
Zákon o daních z příjmů ovšem stanoví několik podmínek, které musí poplatník splňovat:

  • v daném roce měl příjem jen od jednoho zaměstnavatele, nebo od více zaměstnavatelů postupně za sebou,
  • u všech zaměstnavatelů podepsal Prohlášení k dani (u toho posledního tak může učinit i dodatečně právě při žádosti o roční zúčtování záloh), případně u nich sice Prohlášení k dani nepodepsal, ale měl od nich jen příjem z dohody o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně zdaněný samostatně tzv. srážkovou daní,
  • od všech předchozích zaměstnavatelů předloží poplatník tomu poslednímu, kterého žádá o roční zúčtování, potvrzení o mzdě, sražených zálohách a daňovém zvýhodnění; povinnost vystavit potvrzení do 10 dnů, pro sjednocení praxe k tomu účelu vydává Ministerstvo financí nepovinný tiskopis č. 25 5460, pro rok 2014 je to vzor č. 22,
  • nemá povinnost podat daňové přiznání (třeba kvůli přivýdělku vedlejším podnikáním nebo pronájmem); nicméně zákon nebrání tomu, aby poplatník podal daňové přiznání až po provedení ročního zúčtování,
  • v daném roce neměl jiné zdanitelné příjmy ze samostatné (podnikatelské) činnosti, z kapitálového majetku, z nájmu ani ostatní příjmy v úhrnu přes 6 000 Kč, nezahrnují se ale příjmy zdaněné tzv. srážkovou daní,
  • nebyly mu vyplaceny dlužné příjmy ze závislé činnosti zúčtované již v letech 2005 až 2013, které se ale tehdy nepovažovaly za jeho zdanitelné příjmy, protože nebyly včas vyplacené do konce ledna dalšího roku,
  • o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2014 požádá do pondělí 15. 2. 2016,
  • zaměstnavateli provádějícímu roční zúčtování patřičným způsobem prokáže nárok na požadované „roční“ daňové úlevy uvedené výše, jaký dokument je potřeba, to stanoví § 38l zákona o daních z příjmů („ZDP“).